Viktorija Vilkauskaitė, „Provokuojančios erdvės“ (Provocative Spaces), in IQ, 2015-10-08, p. 34–35.

Monika Krikštopaitytė, „Aplankyti ir paguosti. Trijų dienų paroda Vilniaus misionierių bažnyčioje“ (To Visit and to Console. A Three-Day Exhibition at the Vilnius Missionary Church), 7 meno dienos, Nr. 34 (1140), 2015-09-29.

Laima Kreivytė, „Konceptualūs tapybos įvietinimai. Sigitos Maslauskaitės tango“ (Conceptual Site-Specific Cases of Painting. Sigita Maslauskaitė’s Tango), in: „Dailė 2015“, p. 58–65 Rasa Gečaitė, „XXI amžiaus ekpresionistė“ (A 21st Century Expressionist), Krantai, 2015 Nr. 1, p. 12–16.

Monika Krikštopaitytė, „Šventieji kaip praeiviai. Sigitos Maslauskaitės paroda „Aš taip gyvenu. Vienuolynų freskų personažai ir kiti herojai“ (Saints as Passers-By. Exhibition by Sigita Maslauskaitė “The Way I Live. Characters of Monastery Frescoes and Other Heroes”), 7 meno dienos, Nr. 38 (1052), 2013-10-17, p. 1, 6.

Laima Kreivytė, „Tapyk su manimi“ (Paint with Me), in: „7 meno dienos“, Nr. 15 (983), 2012-04-13, p. 5.

Aušra Vasiliauskienė, Šventųjų ašaros Sigitos Maslauskaitės tapyboje (Tears of Saints in the Paintings by Sigita Maslauskaitė), www.bernardinai.lt, 04/10/2010

Rūta Marcinkevičiūtė, Šventieji padeda įlieti į tapybą šviesos ir grožio (The Saints Help Infuse Light and Beauty into Painting), www.kamane.lt, 31/03/2010

Aistė Paulina Virbickaitė, Tapyba neromantiškai. Pokalbis su tapytoja Sigita Maslauskaite (Painting Unromantically. Conversation with Painter Sigita Maslauskaitė), in: 7 meno dienos, No.35 (817), 2008, p.9.

Irma Balakauskaitė, Pasirodymai. Sigitos Maslauskaitės tapybos paroda Palangoje (Appearances. Painting Exhibition of Sigita Maslauskaitė in Palanga), in: 7 meno dienos, No. 21 (757), 2007, p.9.

Rima Povilionytė, Grumtynės su dažais nualintame tradicijos lauke (A Struggle with Paint in the Ragged Field of Tradition), in: Kultūros barai, No.12, 2001, p.48–49.