Gimė 1970 m. gruodžio 22 d. Vilniuje


Nuo 2009 m. – Bažnytinio paveldo muziejaus direktorė
Nuo 2009 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narė
Nuo 2005 m. – Lietuvos dailės istorikų draugijos narė
Nuo 2003 m. – Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centro lektorė
2001–2009 m. – menotyrininkė, Vilniaus arkivyskupija
2002–2005 m. – doktorantūros studijos Vilniaus dailės akademijoje
1997–2000 m. – bažnytinio paveldo studijos Grigaliaus universitete Romoje
1990–1996 m. – tapybos studijos Vilniaus dailės akademijoje
1980–1985 m. – Justino Vienožinskio vaikų dailės mokykla


Stažuotės, studijos, apdovanojimai

2017 m. – valstybės stipendija kultūros ir meno kūrėjui
2015 m. – apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu
2013 m. – valstybės stipendija kultūros ir meno kūrėjui
2009–2011 m. – mokslininkė stažuotoja ES SF projekte „Podoktorantūros stažuočių (post doc) įgyvendinimas Lietuvoje“
2009 m. vasaris–kovas – kūrybinė stažuotė VDA studijoje Cité Internationale des Arts Paryžiuje. Edukacinė valstybės stipendija
2008 m. sausis–kovas – mokslinė stažuotė Paryžiuje, Žmogaus studijų institute (Fondation maison des sciences de l᾿home, Paris). Andrew W. Mellono stipendija

Dalyvauja mokslinėje veikloje, 2010 m. išleido monografiją Šventojo Kazimiero atvaizdo istorija XVI–XVIII a., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2010; ir Dzieje wizerunku św. Kazimierza od XVI do XVIII wieku. Między ikonografią a tekstem, z języka litewskiego przełożyła Katarzyna Korzeniewska, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013.